Företaget HallCorp specialiserar sig inom projektering, tillverkning och montage av konstruktioner bestående av sandwichpaneler.

VI TILLVERKAR:

 • paviljonger: kontor, butiker, restauranger, rökhytter
 • bodar: kontorsbodar, socialbodar, lagerbodar, byggbodar, industribodar
 • vaktkurer, vaktbodar, vakthus
 • kiosker
 • hållplatser
 • ljudskärmar
 • marknader
 • tak över butiksanläggningar
 • tak över idrottsanläggningar
 • idrottsobjekt
 • industriobjekt: hallar, skyddstak, lager, torkrum och kylanläggningar

Vi tillverkar även garage, portar, tak och skiljeväggar.

Personal

Vi erbjuder helhetslösningar och börjar med att ta reda på Kundens förväntningar. Sedan tar vi fram en visualisering i form av:

 • ett individuellt anpassa projekt som uppfyller Beställarens krav,
 • erforderliga handlingar,
 • tillverkning – byggarbeten, bl.a. markarbeten, murningsarbeten, installationsarbeten, montage och nedmontering.

Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet, modernt utförande, funktionalitet och hållbarhet.
Vi erbjuder våra Kunder leasing som är en förmånlig finansieringsform Vi levererar till hela Europa.