Sommarrestauranger är ett nytt erbjudande för restaurangbranschen. Med hjälp av våra mobila paviljonger anpassade till din verksamhet kan du snabbt och smidigt öppna en restaurang eller bar oavsett dess storlek. Våra funktionella konstruktioner kräver inga fundament och finns i flera olika varianter. Vi erbjuder lösningar som är anpassade till Beställarens ekonomiska möjligheter. Detta är ett intressant erbjudande för personer som vill bedriva en säsongverksamhet vid havskusten, en sjö eller någon annanstans där det inte är tillåtet att bedriva verksamhet hela året runt.

Vi anpassar oss till Beställarens förväntningar och fantasi när det gäller arkitektur och material. Vi erbjuder olika kombinationer av standardkonstruktioner med invändiga installationer, zonuppdelning och fasader anpassade till Beställarens förväntningar.