Företaget HallCorp erbjuder stål- eller stål- och aluminiumkonstruktioner med hydraulisk eller mekanisk drift. Vi tillverkar t.ex. rulltrappor med skyddsväggar för personer som behöver ta sig ner från serviceplattformar vid silon. Vi har designat världens största aluminiumbur till cisterner med en längd på 10m. Vi tillverkar hydrauliska eller pneumatiska trappor som förenar serviceplattformar på olika plan.

Vi kan tillverka alla typer av mekaniska anordningar enligt tillhandahållet underlag.