HallCorps tilbud inkluderer stål eller stål/aluminium konstruksjoner med hydrauliske og mekaniske drivverk. Vi lager bl.a. rulletrapper med sikkerhetsburer for personer som stiger ned fra siloplattformer til tankbiler. Vi har prosjektert verdens største aluminiumsbur som senkes på en tankbil med lengde på 10 meter. Vi produserer trapper med hydraulisk eller pneumatisk styring som forbinder plattformer på forskjellige nivåer.

Vi kan lage en hvilken som helst mekanisk anordning basert på kundens dokumentasjon.