En av våra nyheter är hallkonstruktioner anpassade till solceller. En lagerhall utrustad med solceller kan alstra ren energi, sänka elkostnader och skydda oss mot elprisökningar.

Vi kan designa och tillverka konstruktioner anpassade till solcellsparker som kan placeras var som helst, oavsett terräng. Hallar kan vara självbärande och ha flera olika funktioner. Eftersom vi samarbetar med erfarna solcellsleverantörer kan vi erbjuda effektiva och komplexa lösningar