Hallar med pneumatisk konstruktion med fast tryck inuti är en utmärkt lösning för idrottsplan och idrottsarenor. Denna typ av hallar saknar stödkonstruktioner av stål, vilket innebär att det är lättare att täcka stora ytor under vintertid och montera ned hallen på sommaren. Effektiva värmecentraler håller temperaturen på samma nivå under vintern. På så sätt kan man använda idrotta i hallen oavsett utomhustemperatur.

Eftersom hallen saknar några typiska fundament kan den placeras var som helst. Detta gäller även läktartak.