Lagerhallar

Lagerhallar är en perfekt lösning för kunder som snabbt och billigt behöver utöka sin lageryta Vi tillverkar tält som är upp till 25 m breda, bygger på bärande konstruktioner av aluminiumprofiler eller stålfackverk. Vi anpassar profilparametrar till tältets bredd för att säkerställa problemfri användning. Våra konstruktioner är inte utrustade med några extra stöd inuti tältet vilket bidrar till bättre funktionalitet.

Halltaket består av högkvalitativ polyesterfolie med en vikt på 650- 680 g/m2 som har certifierats av Institutet för byggteknik

Cateringhallar

Precis som lagerhallar är cateringhallar tillverkade av aluminiumprofiler. Den lätta konstruktionen säkerställer enkelt montage och nedmontering. Med sin vackra utformning lämpar sig våra hallar utmärkt för olika fester eller som cateringhallar för längre perioder. Det finns möjlighet att beställa stål-och aluminiumgolv täckt med brädor. Vi kan även täcka en del av eller hela hallkonstruktionen och utrusta den med elinstallationer. Tältets sidor kan utrustas med fönster i valfri form eller väggar av genomskinlig folie. Vi kan även använda en värmeisolerad hallmodul av sandwichprofiler för att möjliggöra köksmontage.

Idrottshallar

Vid idrottshallar är det viktigt att ta hänsyn till vilka idrotter som kommer att utövas. När det gäller tennishallar är det oerhört väsentligt att fastställa rätt tälthöjd. En lämplig lösning skulle kunna vara tak med oregelbunden höjd.

Väggkonfiguration:

standardhallar helt bestående av polyesterfolier:

Detta är en utmärkt lösning för de som vill vill utöka sin lageryta snabbt och billigt. Hallen kan monteras och monteras ned väldigt snabbt (1 dag). Att förflytta stora tält (t.ex. 500 m2) utgör inte något problem. Vi kan tillverka väggar i valfri färg anpassad till din företagslogga eller de närliggande byggnaderna och lagren. Du bestämmer själv hur många utdragbara väggar eller upphängda portar som ska monteras. På så sätt blir det lättare att manövrera med gaffeltruckar och ställa upp varor var som helst.

tälthallar med sidoväggar av trapetsplåt:

För dig som behöver extra skydd har vi tälthallar utrustade med högkvalitativ trapetsplåt Tl8 täckt med metalliska och organiska skikt. Alla tält med sidoväggar av trapetsplåt är utrustade med en skjutport med valfri placering. Du kan välja mellan automatiska rullportar och segmentportar. För att minska vattenkondensation i tältet kan vi använda extra yttertaksskikt som reducerar problemet i hög grad.

tälthallar med sidoväggar av sandwichpaneler:

Om det är viktigt att bibehålla hög temperatur i hallen under vintertid, kan den utrustas med väggar av sandwichpaneler (med cellplast- eller mineraullkärna täckt med stålplåt på båda sidorna). Det extra takskiktet skapar en ”luftbarriär” som förhindrar värmeförluster. Vi erbjuder även så kallade ”pumpade tak” med fast tryck mellan skikten. Sandwichpaneler är en perfekt lösning för upvärmda hallar som kan användas som lager, tillverkningsutrymmen eller butiks- och utställningsutrymmen hela året runt. Det finns möjlighet att montera aluminiumbeslag eller PCV, glasvitriner, enkel- och pardörrar. De moderna luftvärmesystemen kan bibehålla hög temperatur oavsett väderförhållanden

tälthallar med sidoväggar försedda med aluminiumbeslag - glasvitriner:

Vi erbjuder tälthallar med glasade sidoväggar med aluminiumbeslag eller PVC som passar utmärkt för butiker, utställningar eller bilsalonger.